Atmosferde aşırı miktarda bulunması zararlı olan sera gazlarının (Karbondioksit,
Metan, Ozon, Azotoksit, Kloroflorokarbon) atmosfere salınması anlamına gelmektedir. Endüstri
faaliyetleri, aşırı nüfus artışı, yeşil alanların azalması ve şehirleşme karbon emisyonlarının artmasının
başlıca sebeplerindendir.