İnsanların sebep olduğu karbondioksit emisyonlarının çevreye verdiği zararlar,
karbon ayak izi üzerinden ölçeklendirilmektedir. Karbon ayak izinin ölçülmesi, çevreye verdiğimiz
zararı ve çevreyi ne kadar kirlettiğimizi göstermektedir.