Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca değişmeyen ortalama hava koşulları. Bölgede sürekli
döngülerle gözlemlenen sıcaklık, yağış, hava basıncı, nem ve rüzgâr gibi meteorolojik olayların
ortalaması iklimi oluşturur