Atmosferde bulunan çeşitli gazların oranlarındaki artış sonucu iklimde kuraklık, çölleşme
ve dengesiz yağış gibi daha pek çok değişikliğin, aşırı hava olayının yaşanması iklim krizidir.