Günümüz dünyasında bir kriz haline gelen iklim değişikliğinin olumsuz
etkilerini en aza indirebilmek için tüm sektörlere entegre edilmiş uyum faaliyetlerini kapsayan plan ve
programları ifade etmektedir