Meteorolojik kuraklığın uzadığı ve kaynak seviyeleri, yüzey akışı ve toprak
nemi gibi hidrolojik sistem bileşenlerinde kıtlığın kendisini göstermesi durumudur. Bu kuraklık
çeşidinde; yeraltı suları, göller ve nehirlerin seviyelerinde ciddi bir düşüş görülmektedir.