Fosil yakıt, bitki ve hayvan gibi canlı organizmaların oksijensiz ortamda –toprağa gömülü
olarak- milyonlarca yıl boyunca çözülmesiyle oluşur. Doğal enerji kaynağı olarak kullanılan fosil
yakıtlar yenilenemeyen enerji kaynaklarıdır. Elektrik üretimi, ulaşım ve ısıtmada çok yaygın olarak
kullanılmakta olan fosil yakıtlar, küresel ısınmaya neden olan sera gazı emisyonlarını ciddi miktarda
arttırmaktadır. Bu nedenle, iklim kriziyle mücadelede yerlerinin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla
ikame edilmesi gerekmektedir.