Ürün ve hizmetler sağlanırken, enerjinin en doğru şekilde kullanılması ve israf
edilmemesidir. Mevcut üretimin ve hizmetin, kalitesinin veya miktarının düşürülmeden, daha az enerji
tüketerek gerçekleştirilmesi enerji tasarrufu sağlamaktadır.