55’e Uyum Paketi’nin geçiş sonrası dönemi uygulamalarından olan
ETS’nin 2026 yılında yürürlüğe girmesi planlanmaktadır. Emisyon Ticaret Sistemi’ne göre, AB
menşeli ithalatçıların ulusal makamlara kayıt yaptırmaları ve ürünlerinde bulunan emisyonlara karşılık
gelen sertifikaları satın almaları gerekecektir. Sistem dahilindeki ithalatçıların emisyonlarına bir üst
sınır belirlenerek emisyonların azaltılması amaçlanmaktadır.