Canlı organizmalar ve cansız çevre ile bunların kendi içindeki ve karşılıklı etkileşimlerinin
oluşturduğu işlevsel unsur, ekolojik sistem.