İnsan, bitki ve hayvan gibi canlı organizmalar ile onların çevreleri arasındaki dengeye
ekolojik denge denir. ekosistem içerisindeki tüm canlılar arasında dinamik bir denge bulunmaktadır.