İlgili ürünlerin doğaya daha az zarar verdiğini ifade eden bir etiket türüdür.