Kaynakların daha sorumlu kullanıldığı, ürünlerin ömrünün uzatıldığı, israfı
azaltan, klasik üretim, kullanım ve imha sürecinin yerini yeniden dönüşümün aldığı bir ekonomik
modeldir. Döngüsel ekonomide atıkların yeni kaynaklara dönüştürülmesi önemlidir.