Çevrede bulunan ve insanların müdahalesi olmadan gelişen kaynaklara denir. Doğal
kaynaklar, dünyada insan çabası olmadan kendiliğinden var olan doğal zenginliklerdir. Bu kaynaklar;
yenilenebilir ve yenilenemez doğal kaynaklar olarak ikiye ayrılır.