Bitki örtüsü ve yağış yönünden yeterli durumdaki bir bölgenin, kuraklaşması, toprağın hızla
aşınması gibi nedenlerle çöl durumuna gelmesidir.