Genellikle sıvı formda bulunan; yaşamakta veya yakın zamana kadar yaşamış olan
bitkilerden elde edilen organik madde veya yanıcı yağlar kullanılarak üretilen yakıt türü.