Dünya’da canlıların yaşadığı 16-20 km kalınlığındaki tabaka.atmosferde, karada ve
okyanuslarda yaşayan tüm ekosistemleri ve canlı organizmaları kapsayan kısım.