Yakın zamana kadar yaşamış olan organizmalar veya bu organizmaların metabolik artıkları
gibi her çeşit biyokütleden elde edilen yenilenebilir enerji türü.