Herhangi bir bölgede çeşitli bitki türlerinin bir araya gelerek oluşturduğu sisteme denir.
Bitki örtüsü, flora veya bitey olarak da bilinmektedir.