2019 yılı itibariyle ortaya çıkan AYM, küresel ölçekte en önemli
sorunlardan biri olan iklim krizinin etkilerini en aza indirmek amacıyla Avrupa Birliği tarafından
hazırlanmıştır. AYM ile, döngüsel, temiz bir ekonomi inşa edilmeye çalışılmaktadır. AYM, iklim
değişikliğine uyum sağlamak için çeşitli sektörlerde sürdürülebilir, döngüsel ekonomi modeline uygun,
yeşil politikalar hedeflemektedir. Bu doğrultuda, çevre, enerji, sanayi, inşaat, ulaşım, tarım, eğitim ve
sağlık gibi alanlarda sürdürülebilir iyileştirilmeler yapılmaya çalışılmaktadır.