Kullanıldıktan sonra atılan ve genellikle sanayide, kullanım dışı kalmış, atılan her türlü maddeye
denir. Atıklar çevresel kirliliğe neden olmaktadır.