Atıkların, çevre ve doğal kaynakları korumak amacıyla döngüsel ekonomi prensibiyle
toplanması, geçici depolanması ve tekrar kullanılması organizasyonuna denir.