Yüzeyin yansıtma gücü olarak adlandırılmaktadır. Bir yüzeyin üzerine düşen elektromanyetik
enerjiyi yansıtma kapasitesi, cisimlerin yüzey alanına, dokusuna ve rengine bağlı olarak değişmektedir.
Açık renkteki yüzeyler yüksek bir albedoya sahip olup ona çarpan ışığın çoğunu yansıtırken, koyu
renkteki yüzeyler, düşük bir albedosu olduğundan çarpan ışığın çoğunu emmektedir. Albedo etkisinin
iklim üzerinde etkisi vardır.