Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın bir parçası olan 55’e Uyum Paketi 2021
yılında açıklanmıştır. Pakete göre, 2030 yılına kadar karbon emisyonlarının %55 azaltması
hedeflenmektedir. 55’e Uyum Paketi’nin 2026 yılından itibaren hayata geçirilmesi planlanmaktadır.
Uyum paketi içerisinde Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) gibi
düzenlemeler bulunmaktadır.