Yeşil Akademi Platformu

"Biz dünyayı atalarımızdan miras değil çocuklarımızdan emanet aldık"

Yeşil Akademi Platformu

Yeşil, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Kalkınma alanında eğitim-araştırma-proje üretmek üzere akademisyenlerin oluşturduğu bir sosyal girişimdir.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilgili bilgi ve güncel verilere göz atabilirsiniz.

Yeşil Akademi Platformu

İklim Değişikliği, Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm Eğitimleri

Avrupa Yeşil Mutabakatı’na Uyum Eğitimi

Avrupa Yeşil Mutabakatı’na Uyum Eğitimi, çevresel, ekonomik ve sosyal boyutları olan Yeşil Mutabakatın hedefleri ve mekanizmaları hakkında bireyleri ve kurumları bilgilendiren bir eğitimdir. Yeni yeşil düzenin yaratacağı etkiler; Yeşil Mutabakat kapsamında oluşturulan anlaşmalar, eylem planları ve stratejiler çerçevesinde ortaya konmaktadır.

Yeşil Dönüşümde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi

Yeşil dönüşümün sürdürülebilir ve kapsayıcı olması toplumsal cinsiyet eşitliğine bağlıdır. Yeni Yeşil Düzene adil geçiş; yeşil iş ve becerilerde toplumsal cinsiyete duyarlı politikaların üretilmesini, verilerin ve analizlerin geliştirilmesini gerektirmektedir. Yeşil Dönüşümde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi, bu süreçte toplumsal cinsiyete dayalı bakış açısının bireylere ve kurumlara kazandırılmasını sağlayacaktır.

Sürdürülebilir Ebeveynlik Eğitimi

Bu eğitim ile ebeveynlerde iklim değişikliği ve sürdürülebilir yaşama dair farkındalık yaratılması ve çocuklara bu bilincin kazandırılması amaçlanmaktadır. Eğitim, sürdürülebilirlik bilincini, hayatımızın her alanına yansıtmaya ve dünyamızın geleceği için iklim dostu yaşamın evimizde ve çevremizde nasıl gerçekleştirilebileceğine yönelik ipuçları vermektedir.

KOBİ’ler İçin Yeşil Dönüşüme Uyum Eğitimi

Yüksek teknoloji-yüksek verimlilik- yüksek katma değer döngüsüne göre tasarlanacak iş modelleriyle yeşil ve dijital büyüme stratejisi hedeflenmeli; AYM bu hedefin yol haritası olarak kabul edilmelidir. Makro politikalar KOBİ’lerin mevcut durumuna uygun mikro politikalarla desteklenecek şekilde politika setleri oluşturulmalıdır.

Uygulamalı Kurumsal Karbon Bilgilendirme Eğitimi

Avrupa Birliği, 2030 yılına kadar üye ülkelerde karbon emisyonunu azaltılmasını şart koşarken, karbon emisyon düzeyi asgari sınırların üzerinde olan ülkelerden ithalat yaparken, Emisyon Ticaret Sistemi dahilinde karbon vergisi alınacağını açıklamıştır. İnsan faaliyetlerinin iklim üzerindeki doğrudan ve dolaylı olarak ortaya çıkan etkileri sonucunda, kurumların karbon ayak izi değerlerinin belgelendirilmesi, ihracatçılarımız için bir ticaret engeli olarak ortaya çıkmaktadır.

Uygulamalı Sosyal Etki Haritalandırması Eğitimi

Bu eğitim, ekonomik, demografik, çevresel ve kültürel etkilerin analiz edilmesi, risk değerlendirmesinin yapılması ve diğer yandan proje programı ile politikalarının-hedeflerinin değerlendirilip, sonucunda iyileştirme stratejilerinin geliştirilmesi amacıyla planlanmıştır.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Eğitimi

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda kurumların, vizyonlarını, stratejik planlarını sürdürülebilirlik çerçevesinde güncellemeleri; çalışanlarını, yönetici kadrolarını bu dönüşüme uyarlaması gerekmektedir. İşletmeler, kurumsal sürdürülebilirlik anlayışını kurum içinde yaygınlaştırmalı, iş süreçlerinin küresel amaçlar ile entegrasyonunu sağlamalıdır.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eğitimi

Küresel Amaçlar, sürdürülebilirlik düşüncesinin somut halidir. Günümüzde her sektörde tüm iş modellerinin merkezine oturan bu düşünce, gerek işletmelerin rekabette avantajlı konuma ulaşmaları gerekse çalışanların kariyer planları açısından ayırt edici bir faktördür. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eğitimi, küresel amaçlar üzerinden sürdürülebilirlik bilgisinin ve becerilerinin bireylere ve kurumlara kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Z Kuşağı Sürdürülebilirlik Okulu

15-24 yaş aralığındaki Z kuşağı öğrencilerine iklim değişikliği, küresel ısınma ve sürdürülebilir kalkınma amaçları hakkında bilgi vererek, bu konulara dair farkındalık yaratmak amacıyla tasarlanmıştır.